Vedení s profilovými tyčemi

Vedení s vodicími tyčemi

Vedení s vodicími tyčemi

Kuličková ložiska